FAALİYETLERİMİZ

faaliyet_sayisal_haritaSAYISAL HARİTA ÜRETİMİ

Yeni yapılacak haritaların sayısal ortamda üretilmesi ve harita çizimlerinin yapılması

 • Topoğrafik Haritalar
 • Kadastral Haritalar
 • Tematik Haritalar
 • Özel Amaçlı Haritalar
 • Şeritvari Haritalar
 • Kamulaştırma Haritaları
 • Aplikasyon Çalışmaları
 • Plankote çalışmaları

 

faaliyet_imar_uygulamaİMAR UYGULAMALARI

 • İmar planlarının sayısal ortama dönüştürülmesi
 • Parselasyon planlarının hazırlanması
 • 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde Uygulaması
 • Yola Terk, Yeşil Alana Terk, Ayırma ve birleştirme Hizmetleri
 • İrtifak Hakkı Kurulması
 • Yeni yapılacak imar planlarının hazırlanması ve pafta çizimleri

 

faaliyet_altyapiALTYAPI HİZMETLERİ

 • Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri
 • Doğalgaz, Kanalizasyon, Elektrik, İçme suyu vb. tüm altyapı tesislerinin zeminde ölçülmesi, paftaların sayısallaştırılması

 

faaliyet_tasinmaz_malTAŞINMAZ MAL DEĞERLEMESİ

 • Tapu Müdürlüklerinden Tapu Kayıtları ve emsal bedellerin çıkartılması
 • Kadastro Müdürlüklerinden kadastral altlık ve değişikliklerin tespiti
 • Belediyelerden İmar durumu ve emlak rayiç bedellerinin çıkartılması
 • Arazide tespit, aplikasyon, bilgi toplama ve resim çekimi
 • Ağaç ve müştemilat tespiti
 • Binaların çizimi ve bina ve ağaç bedel hesabı

 

faaliyet_gayrimenkulGAYRİMENKUL ALIM SATIM PAZARLAMA